• 1 ) نحوه ثبت نام کاربران عادی و پزشکان در وبسایت چگونه است ؟
  • 2 ) تعرفه های ثبت آگهی برای کاربران چگونه محاسبه میشود ؟
  • 3 ) دسترسی جستجوی پیشرفته سامانه از کجاست ؟